100 procent duurzame damwanden door ketensamenwerkingen

Summary
Overijsselse ketensamenwerking in de kunststof sector heeft geleid tot duurzame damwanden
100 procent duurzame damwanden door ketensamenwerkingen
best practice

 Door gebruik te maken van de Subsidieregeling Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen gaat het Hardenbergse bedrijf Profextru samen met de Gemeente Hardenberg en hun grondstoffenleverancier damwanden van 100% gerecycled plastic ook de laatste 5% circulair produceren. Oost NL maakte de regeling mede mogelijk in het kader van P>Act.

“Het nieuw te ontwikkelen scherm moet minimaal gelijkwaardig zijn qua kwaliteit én mag evenals aan het huidige scherm geen emissie of microplastic afgeven.” legt dhr Slotman , Productiemanager van Profextru uit.

Damwanden beschermen dijken en oevers tegen erosie en verzakking. Om deze redenen én het feit dat microplastics niet in het water terecht mogen komen, moet de toplaag van damwanden aan specifieke veiligheidskenmerken voldoen. Daarom vervaardigt Profextru die laag nog uit zogeheten ‘virgin’ PVC. Virgin kunststoffen zijn gemaakt van fossiele grondstoffen, in plaats van gerecyclede plastics.

. Binnen het project wordt een nieuwe coating ontwikkeld van gerecycled materiaal die in het productieproces in Hardenberg wordt ontwikkeld en uitgetest. Binnen het project wordt een nieuwe coating ontwikkeld van gerecycled materiaal die in het productieproces in Hardenberg wordt geïmplementeerd én uitgetest. Vervolgens wordt het nieuwe product op locatie in Hardenberg of omgeving geplaatst en worden analyses van de kwaliteit en duurzaamheid gemaakt.

“Doordat we samenwerken met de afnemer, in dit geval de Gemeente Harderberg en onze leverancier kunnen we op een efficiënte manier innoveren. De subsidie dekt ongeveer 50% van de kosten en is daarmee een welkome katalysator,” vertelt Dhr Slotman.

Martijn Kerssen, project manager Circulaire Economie bij Oost NL legt uit. “Door dit soort uitdagingen vanuit de keten aan te pakken kunnen bedrijven grote stappen zetten in duurzaamheid. Met het project P>act zetten we de partijen bij elkaar en dagen we hen uit in oplossingen te denken.”

P>act

Samen met InnovationQuarter en de provincies Overijssel en Zuid-Holland is Oost NL trekker van P>Act. P>Act brengt ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rondom de ambitieuze doelstellingen van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen en het Plastic Pact,. Op deze manier ontstaan nieuwe circulaire kunststofketens. P>Act versnelt de transitie naar een circulaire kunststofketen door goede initiatieven de ruimte en ondersteuning te bieden zich te ontwikkelen en op te schalen.

Deze samenwerking is goedgekeurd voor de 'Subsidie Ketensamenwerking circulaire kunststoffen'. De provincie Overijssel stelt de subsidie beschikbaar voor de uitvoering van een kunststofketenproject. De subsidie is bedoeld voor een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie, niet in een groep verbonden, rechtspersonen uit de kunststoffenindustrie (thermoplasten, thermoharders en elastomeren). Twee van de van de drie ketenpartijen moeten een vestiging in Overijssel hebben.​​

Related SDGs what are SDGs
Read more
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this best practice?