Itzinya Amersfoort zoekt gevestigde ondernemingen die willen bijdragen aan het succes van migrant-ondernemers

Summary
Investeer mee in de training van migrant-ondernemers
Itzinya Amersfoort zoekt gevestigde ondernemingen die willen bijdragen aan het succes van migrant-ondernemers
challenge

Veel nieuwkomers in Nederland hadden in hun eigen land een onderneming of winkel. In Nederland worden zij door gemeenten geholpen om werk te vinden en vaak lukt dat. Zodra ze sociaal en maatschappelijk hun plek in Nederland hebben gevonden willen veel van hen opnieuw een onderneming starten. Omdat ze meer talent hebben dan ze in hun baan kunnen inzetten.

Starten met ondernemen in Nederland

Een onderneming starten is een grote stap.  Voor mensen die de Nederlandse taal en cultuur nog aan het leren zijn, weinig netwerk hebben in Nederland en vaak een ingrijpende transitie achter de rug hebben is het een nog grotere stap. Daarom versterkt Itzinya ondernemers met een migratieachtergrond die een onderneming willen starten. Daarbij richten we ons op kleine tot middelgrote ondernemingen die minimaal 5 medewerkers in dienst zullen hebben.

StartUp Academy

Via de StartUp Academy, een intensief programma van 4 maanden, worden migranten met ondernemersgeest geholpen om een ondernemingsplan te maken. Dat doen ze op basis van het Lean Startup gedachtengoed waarbij ze het Business Model Canvas gebruiken om hun ondernemingsplan uit te werken en alle relevante onderdelen van het ondernemingsplan te testen voordat ze daadwerkelijk starten met hun onderneming. Daarnaast krijgen de ondernemers een persoonlijke coach en een mentor met kennis van hun vakgebied. Ook is er de Itzinya Community, die drijft op 10 inhoudelijke sessies met gastsprekers per jaar en een co-working space waar de ondernemers tijdens de incubatieperiode van hun bedrijf gebruik van kunnen maken.

Gezocht bedrijven die willen bijdragen:

Itzinya is in 2020 gestart met een pilot in Amersfoort. In 2026 wil Itzinya 2000 nieuwkomers hebben getraind en zijn er 300 nieuwkomers die succesvol een MKB-bedrijf zijn gestart. Om dit te bereiken zoekt Itzinya gevestigde bedrijven die willen investeren in Itzinya op een manier die bij hun organisatie past. Bijvoorbeeld door:

  • faciliteiten ter beschikking te stellen voor de StartUp Academies van Itzinya
  • medewerkers in staat te stellen om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Itzinya Community
  • financiële sponsoring van de StartUp Academy
  • Itzinya de invulling te laten zijn van de social return paragraph van een aanbesteding

Itzinya Amersfoort is onderdeel van het internationale Itzinya netwerk dat op dit moment actief is in 10 landen. Meer over Itzinya Amersfoort op https://amersfoort.itzinya.org.

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this challenge
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this challenge?