Energiek Moerdijk is een energiecoöperatie van, voor en door de bewoners van de gemeente Moerdijk.

Summary
Projecten realiseren om duurzame energie op te wekken voor de leden en bewoners van de gemeente Moerdijk.
Energiek Moerdijk is een energiecoöperatie van, voor en door de bewoners van de gemeente Moerdijk.
solution

Allemaal samen dragen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een goede toekomst en willen we onze uitgaven zo laag mogelijk houden. Daarom is het belangrijk te weten of de energiehuishouding van je bedrijf, clubgebouw, school of huis op orde is. 
Ontdek de energiebesparingsmogelijkheden van Energiek Moerdijk voor jouw situatie.

Energiek Moerdijk is een energiecoöperatie van en voor de bewoners van de gemeente Moerdijk. De leden willen dat Moerdijk niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Deze beginnen niet alleen wereldwijd op te raken, maar zorgen ook voor een enorme CO2-uitstoot. Er zijn gelukkig volop alternatieven. Samen werken bewoners van de regio aan de overgang naar duurzame energie en de leefbaarheid van de dorpen. In dat proces is Energiek Moerdijk een denktank en stimulator.

https://api.futureproof.community/uploads/e5410e6786a4899723fa380067962d79_large.jpg

Energiezuinig en duurzaam energieverbruik voor iedereen in de gemeente Moerdijk door samen te werken en te investeren in energiebesparing, duurzame energieproductie en kennisoverdracht.    Energie is een eerste levensbehoefte en moet daarom blijvend betaalbaar en duurzaam zijn.   De inwoners van Moerdijk dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor hun leefmilieu. Zij zorgen ervoor dat de generaties na ons ook nog kunnen genieten van een mooie en schone leefomgeving.   Visie Energiek Moerdijk wil projecten realiseren met als doel om duurzame energie op te wekken en dit te leveren aan de leden en bewoners van de gemeente Moerdijk. Zij bundelen de kracht, ondersteuning en expertise van de inwoners en de bedrijven van de gemeente Moerdijk. Doelstellingen zijn haalbare en bereikbare oplossingen, namelijk: Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de gemeente Moerdijk om energieneutraal te worden. Een bijdrage leveren aan het energiezuiniger maken van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen. Door samenwerking met lokale bedrijven wordt werkgelegenheid gecreëerd. Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en realisatie van één of meerdere bronnen van duurzame energie. De opbrengsten hiervan moeten (deels) terugvloeien naar de eigen bewoners. Het aanbieden van informatie over doelmatig, duurzaam maar vooral ook zuinig energieverbruik. De visie is gebaseerd op de Trias Energetica. Dit is het basisprincipe om tot duurzaamheid te komen. De Trias Energetica bestaat uit drie stappen die opeenvolgend uitgevoerd moeten worden: Gebruik zo min mogelijk energie Gebruik duurzame energie, zoals zonne-energie of windenergie Gebruik energie van bronnen die op kunnen raken (aardgas, kolen) zo slim mogelijk Moerdijk telt ongeveer 15.000 huishoudens. Samen betalen zij circa € 25 miljoen per jaar aan de gevestigde energiebedrijven voor elektriciteit en gas. Dit geld moet in de toekomst zoveel mogelijk worden besteed aan energiebesparing en energieopwekking door en voor de Moerdijkers. De investeringen die daarvoor nodig zijn, leiden ook nog eens tot extra werkgelegenheid in de gemeente. Het gaat namelijk om betrekkelijk eenvoudige maatregelen en installaties die door lokale bedrijven kunnen worden geplaatst. Denk aan isolatiemaatregelen, zonnepanelen en warmtepompen. Er wordt ook gekeken naar nieuwe oplossingen die misschien nog niet bekend zijn bij deze partijen.

Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?