OWA Print Services - een duurzame printoplossing voor het MKB

Summary
OWA wil de milieuvoetafdruk van printen verlagen en de bewustwording van de onjuiste verwerking van cartridges verhogen.
OWA Print Services - een duurzame printoplossing voor het MKB
solution

Alleen al in Europa worden elk jaar 350 miljoen cartridges verkocht waarvan 70% niet goed verwerkt wordt en op de vuilnisbelt belanden. Slechts 20% van de cartridges wordt ingezameld door originele merken. De meeste gebruikers hebben geen idee over wat er vervolgens met de ingezamelde cartridges gebeurt...

Circulaire printoplossing
OWA Print Services is een ecologische oplossing om de milieuvoetafdruk van printen bij bedrijven te verlagen. Met deze service wordt het bestelproces, de levering van de supplies en het printeronderhoud in een totaalpakket aangeboden. Het bedrijf wordt ontlast en bespaart op printkosten terwijl het milieu meeprofiteert: cartridges worden hergebruikt, niet onnodig op voorraad gehouden en belanden niet in de vuilnisbak.

Niets gaat verloren, alles wordt hergebruikt
Na gebruik worden de cartridges door OWA ingezameld en geschikt gemaakt voor hergebruik. De exemplaren die niet meer geschikt zijn voor hergebruik worden 100% gerecycled: de grondstoffen worden hergebruikt als secundaire grondstof of er worden nieuwe artikelen van gemaakt, zoals pennenbakjes, linialen en 3D-filamenten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen samen met de klant

Dankzij de volledige traceerbaarheid van de door OWA ingezamelde cartridges kan er een persoonlijke materiaalrapportage verstrekt worden aan de klant. Deze rapportage bevat informatie over het traject van de ingezamelde cartridges, wat wordt hergebruikt en wat wordt gerecycled en men krijgt informatie over de teruggewonnen secundaire grondstoffen. De gegevens uit de materiaalrapportage kunnen door de klant rechtstreeks verwerkt worden in hun MVO-rapport.

Winst voor het bedrijf én het milieu

OWA Print Services biedt de gebruiker een besparing op printkosten tot wel 30% maar de winst voor het milieu is nog groter. De CO2 impact van een hergebruikte cartridge ten opzichte van een nieuwe is namelijk maar liefst 25 tot 40% lager. En de printkwaliteit is gegarandeerd. Dan is de keuze niet moeilijk, toch?

Bekijk voor meer informatie hieronder onze korte video of bezoek onze website

Related SDGs what are SDGs
Read more
There are no matches yet. Match to this solution
No people have been matched yet. Match people here

Do you want to comment on this solution?